Home آثار باستانی و ارزش های تاریخی تصاویری زیبا از ایران باستان تا به کنون

تصاویری زیبا از ایران باستان تا به کنون

تخت جمشید (2)

 

پرچم-جمهوری-اسلامی-ایران

برای دیدن ادامه تصاویر به ادامه مطلب بروید

تخت جمشید
تخت جمشید

 

مقبره کورش بزرگ
مقبره کورش بزرگ

 

 

مبارزه گاو تک شاخ وشیر
مبارزه گاو تک شاخ وشیر

 

کتیبه حقوق بشر
کتیبه حقوق بشر

 

شکوه تخت جمشید
شکوه تخت جمشید

 

شکوه تخت جمشید (3)
شکوه تخت جمشید (۳)

 

شکوه تخت جمشید (2)
شکوه تخت جمشید (۲)

 

سرباز پارسی
سرباز پارسی

 

خط میخی ایران باستان
خط میخی ایران باستان

 

خط میخی ایران باستان (2)
خط میخی ایران باستان (۲)
تصویری متفاوت از بیستون
تصویری متفاوت از بیستون

 

تصویر بازسازی شده کورش بزرگ
تصویر بازسازی شده کورش بزرگ
تصویر بازسازی شده کورش بزرگ (2)
تصویر بازسازی شده کورش بزرگ (۲)
تصویر بازسازی شده از کورش بزرگ
تصویر بازسازی شده از کورش بزرگ
تصویر بازسازی شده ارش کمان گیر
تصویر بازسازی شده ارش کمان گیر

 

تصویر با سر مرد پارسی
تصویر با سر مرد پارسی

 

تصاویر سربازان پارسی در تخت جمشید
تصاویر سربازان پارسی در تخت جمشید