جنگ نادرشاه افشار با هند

0
پس از شکست اشرف افغان در ادامه نبرد دامغان و مورچه خورت اصفهان و فرار آنان به هرات و قندهار، به تعقیب افغانها پرداختند...

پیشنهاد فرمانروای روسیه به نادرشاه افشار

0
فرمانروای روسیه برای نادر شاه افشار پیام فرستاد در صورتی که پادشاه ایران بخواهد می تواند برای فتح هند کمک های بسیاری به ایران...

تصاویر نادرشاه افشار

1
  ...           برگرفته شده از پردیس اهورا  

شاهرخ‌میرزا یا شاهرخ افشار چهارمین پادشاه حکومت افشار

1
شاهرُخ‌میرزا یا شاهرخ افشار (۱۱۱۲ تا ۱۱۷۵) چهارمین پادشاه دودمان افشاریان ایران بود. وی بزرگترین فرزند رضاقلی‌میرزا، ولیعد نادرشاه بود. شاهرخ‌میرزا که از ۱۱۲۷ تا...

ناپلئون ایرانی (نادرقلی) نادرشاه افشار

3
نادرقلی ملقب به تهماسب‌ قلی خان و ناپلئون ایرانی(نادرقلی) از ایل افشار خراسان بود که به پادشاهی ایران رسید و بنیانگذار دودمان افشاریه شد. او...

علی‌قلیخان (عادل‌شاه/علی‌شاه) -نادرشاه افشار

0
علی قلی‌خان برادرزادهٔ نادر و فرزند ابراهیم خان ظهیرالدول بوده‌است. علی‌قلی‌خان در بیش‌تر لشکرکشی‌های نادر همراه او بوده‌است و به دلیل شجاعت و دلیری...