حکومت هخامنشیان

واگذاری زمین به بزرگان پارسی در قبال تدارک سرباز در زمان هخامنشیان

ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻩ ، ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯿﺸﺪ . ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ‏« ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺳﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩ ﺩﺭﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ .‏»
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪﺀ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩﺀ ﺳﺮﺑﺎﺯﮔﯿﺮﯼ ﺳﺎﺗﺮﺍﭘﯽ ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۵۰۰ ﻕ . ﻡ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪﺀ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻧﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ..

ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ : ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ / ﭘﯿﺮ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ / ﺝ ۱

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا