اوستیا بهشت ایران و ایرانیان ،دور مانده از مام میهن

“اوستیا”

ﺍﯾﺮﻧﯽﻫﺎ، ﺁﺳﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺁﺱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﯾﺮﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺁﺳﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺘﯿﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ( ﺭﻭﺳﯿﻪ) ﻭ ﺍﻭﺳﺘﯿﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ (ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ) ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ « ﺍﯾﺮﻥ» ﯾﺎ « ﺍﯾﺮَﺗّﻪ» میﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ «ﺍﯾﺮﺳﺘﻮﻥ» ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. « ﺍﯾﺮ» ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ – ﺗﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻐﺪﯼ، ﺁﺳﯽ ﻭ ﯾﻐﻨﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭﺳﺘﯽﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ « ﺳﮑﺎ» ﯾﺎ « ﺳﺮﻣﺘﯽ» ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺘﯿﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ شاهنامه و ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﺍﻧﯿﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‌ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭﺳﺘﯿﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪٔ ﺧﺎﻭﺭﯼ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩٔ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ که ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪٔ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

اوستیا

3
دیدگاه بگذارید

avatar
3 تعداد نظرات
0 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین دیدگاه ها
دیدگاه با بیشترین پاسخ
3 تعداد نویسندگان دیدگاه
امیریوسفسعید نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع از
امیر
مهمان

درود بر ایران بزرگ

یوسف
مهمان

سلام.
من متن را خواندم وچند سوال برایم پیش امد.
اول این که چرا مذهب آسی ها مسیح و اسلام است من انتظار داشتم مذهب حد اقل تعدادی از آنها زرتشت باشد؟
دوم این که آیا این کلمه ی آسی به نام این طایفه (آسی ها) ربطی دارد؟ 
و سوال آخر هم که به متن ربطی ندارد این است این است که آیا گاو در ایران باستان نماد سرما و زمستان است؟ و کدام حیوان یا نماد در ایران باستان نماد عقل است ؟
با تشکر بسیار سپاسگزارم

سعید
مهمان
سعید

بسیار بسیار جالب بود
سپاسگزارم