آثار باستانی و ارزش های تاریخیایران در دوران معاصر

۲۱ آذر سالروز درگذشت ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ (مجسمه ساز)

۲۱ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ” ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ” ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪٔ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ !
ﮔﻮﺳﺘﯿﻨﻮﺱ ﺁﻣﺒﺮﻭﺯﯼ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﺴﻤﻪٔ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﻭﯾﻼ ﺑﻮﺭﮔﺰ ﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :
‏« ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺪﺍﻧﺪ، ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺠﺴﻤﻪٔ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻞ ﺁﻧﮋ ﺛﺎﻧﯽ ﺷﺮﻕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ . ﻣﯿﮑﻞ ﺁﻧﮋ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ‏» ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪٔ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﻤﺎﻝﺍﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ۸۳ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺁﻥﻫﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺷﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺯﯾﺮ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ؛ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪٔ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻭ ﺗﻘﯽﺯﺍﺩﻩ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ‏) ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ‏( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ‏) ، ﺑﯿﺎﺕ، ﮐﺎﺷﻒﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ‏( ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺩﺭ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ ‏) ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﺳﺎﻋﯽ، ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻠﯽ ﺧﺎﻥ ‏( ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻔﻮﯼ ‏) ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻢ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺧﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻻﻟﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺍﺳﺖ

روانش شاد و انوشه دوران بادﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا