گوردخمه داود دختر

در شمال غربی ممسنی دخمه بزرگی در ارتفاع 300 متری کوهی قرار دارد که دارای دو اتاق است…

ورودی آن با دو نیم ستون تزیین شده است.بالای ستونها 7 آتشدان با معماری هخامنشی بر روی سنگ حجاری شده

اند . از این رو ، این گور دخمه را به هخامنشیان و یا مادها نسبت می دهند 

تصویر :سایت دفتر فنی مرمت و حفاظت سازمان میراث فرهنگی
تصویر :سایت دفتر فنی مرمت و حفاظت سازمان میراث فرهنگی
مطلب قبلیسرلشکر عباس دوران
مطلب بعدیسازندگان بنا تخت جمشید (پارسه)
Avatar
ما میتوانیم با بررسی پیشینه باشکوهمان و همچنین بررسی اشتباهات پیشینیان ،برای پیشرفت کشورمان قدم برداریم. همانا که تاریخ گذشتگان ما می تواند چراغی باشد برای ما، که هرگز راهمان را گم نکنیم کشوری که هویت خود را فراموش کند جفای بزرگی در حق آیندگان و خویش کرده. کشور بی هویت یعنی محکوم بودن به تباهی چرا در حالی که دارای اصیل ترین هویت ها هستیم آنها را کنار بگذاریم؟

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از