ارتش جاویدان
ارتش جاویدان

بنابر آنچه هرودوت تاریخنگار یونانی باستان شرح میدهد، در میان سپاهیان نیرومند امپراتوری پارسیان (هخامنشیان) یک نیروی زبده و خبره به نام جاودانان (امردادها) وجود داشت که بنابر توصیف یونانیان واحدی با ۱۰ هزار سرباز بود که هرگز در هنگام جنگ از شمار آن کاسته نمیشد. (هر نیروی آسیب دیده به سرعت جایگزین میشد و از این رو شکست ناپذیر جلوه مینمود)

ادامه در ادامه نوشتار

ارتش هخامنشی نیرویی متشکل از همه ملتها و تیره ها بود. با این همه سپاه جاویدان از قوم اصلی پارسی تشکیل میشد. جامه های رنگین آنان پوشیده از زر و سپرهاشان پولکی بود و آنان  دارای دو کمان و یک شمشیر بودند.

 

منبع : مجله تایم امریکاBy Ishaan TharoorFriday, May 06, 2011

گفتنی است، “سپاه جاویدان هخامنشی” در میان ارتشهای باستانی یا پیشامدرن، و با حذف ارتشهای مدرن و معاصر مقام نخست را ستانده و “حشاشین” حسن صباح مقام چهارم را دارد.

 

لازم به ذکر است که در این فهرست دهگانه، اثری از واحدهای نظامی پرادعای تاریخ همچون اسپارتها، فالانژهای اسکندر و ارتش رم وجود ندارد.

مشاهده محتوا بیشتر

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده