کتیبه کورش بزرگ

91180728886700941616

82745385750852050702

adam kuruš xšâya-1

thiya haxâmanišiya

کورش شاه بزرگ یک هخامنشی – خط دوم و سوم همین نوشته است ولی به ایلامی و بابلی

برگرفته شده از اطلس ایران

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از