کاخ خورشید پرستشگاه الحضر

20229-004-FEE2C5B6

الحضر در کنار فرات قرار دارد و بر خلاف بقیه لبنیه میان رودان از آجر و خشت ساخته نشده بلکه از سنگهای حجاری شده ساخته شده است. بخش عمده معبد دو ایوان دارد که قرینه همدیگرند. درآغاز بنا با آجر ساخته شده است ولی بعدا تغییراتی در آن داده اند و سنگ آهک جای آجر را گرفته است و ایوانهای آجری مبدل به تالارهای طاق ضربی شدند. بعدها نیز دو ایوان دیگر اضافه شده و معبد به شکل چهار ایوانی تبدیل شده است. نمای معبد با نیم ستونهای گرد برجسته و طاق نماها آرایش شده است. در آیین بابلیها این معبد به خدای آفتاب به نام شمش تقدیم شده است . این کاخ یکی از بناهای مهم دوره اشکانی در بین النهرین است . در سده دوم میلادی اشراف الحضر مجسمه های مرمرین اندازه پیکر خویشتن در پرستشگاه های شهر پیرامون معبد خورشید میگذاشتند. این شهر در 240 میلادی به یکباره تباه شد و مجسمه هایش به دست ما رسید. این مجسمه ها از روبرو تراشیده شده اند.یک نقش برجسته نیز که با رنگهای روشن نگاشته شده خدایی ریشو در جامه اشکانی را نشان میدهد که سگس سه سر به همراه دارد . در دست او یک تبر دو سر قرار دارد و پرچه الحضر در کنار او است. در زمینه هم مارها و کژدمهای نمادین دیده میشوند.

76628166708449859423

54149177597074514399

37899452883276240187

19522533489865213219

05396926031390962069

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از