لوح طلای آریارمنه(هخامنشیان)

لوح طلای آریارمنه در سال ۱۹۳۰ در همدان کشف شد.آریا رمنه یک هخامنشی ا حتمالا برادرکورش شاه انشان بوده است….

28489136988488803849از آنجا که او مقدم بر داریوش بوده و داریوش خط میخی فارسی باستان را ساخته است در صحت لوح طلای آریارمنه می توان شک کرد.شاید داریوش آنرا برای تثبیت موقعیت خود و شاخه دوم هخامنشی از طرف آریارمنه ساخته باشد.آریارمنه شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر تیس پیس نوه هخامنش . شاه آریارمنه می گوید : این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردم خوب دارد.

خدای بزرگ اهورا مزدا آنرا به من عطا کرد.به لطف اهورامزدا من شاه این کشور هستم.شاه آریارمنه می گوید : باشد که اهورامزدا مرا کمک کند.

برگرفته شده ازاطلس ایران

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از