فردوسی توسی خرد ایرانشهری – دکتر جواد طباطبایی

از دیدگاه تأمل فلسفی و خردگرایی در تقدیر تاریخی ایران، در عصر زرین فرهنگ ایران، همزمان با نخستین دوره‎ی شعر فارسی، یک شاعر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

فردوسی توسی، سراینده‎ی حماسه‎ی «ملّی» را که تجدید کننده‌ی جاویدانِ خرد ایرانشهری در ادب فارسی بود و با زبان شیوا و بیان خلاق، پلی میان دوره‎ی باستانی و دوره‎ی اسلامی ایران پی‌افکند، باید شاعر دوره‎ی تولد دوباره‎ی ایران‎زمین یا به دیگر سخن، شاعرِ وحدت و تداوم تاریخی به شمار آورد.

هم‎او به چنان تأملی فلسفی در تقدیر ایران‎زمین پرداخته است که حماسه‎ی «ملّی» او را می توان چونان جانشینِ تأملی فلسفی در تقدیر تاریخی ایران تلقی کرد.

زوال اندیشه‎ی سیاسی در ایران
انتشارات کویر، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص۳۶۳‍
دکتر جواد طباطبایی

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از