شهر استخر (هخامنشیان) + عکس

نمایی از شهر استخر  جاده اصفهان شیراز شهرازکنار شهر استخر می گذرد . این جاده شهر را به دو نیم تقسیم کرده است
نمایی از شهر استخر
جاده اصفهان شیراز شهرازکنار شهر استخر می گذرد . این جاده شهر را به دو نیم تقسیم کرده است

از مراحل آغازین شکوفایی شهر استخر در دوره پیش از ساسانی اطلاعات چندانی در دست نیست.برخی باستان شناسان شهر استخر را منطقه عامه نشین دوره هخامنشی دانسته اند. از دوره پیش از هخامنشی نیز چند سکه از شاهان پاری در استخر پیدا شده است. در دوره اسلامی شهر استخر با توجه به شورش مردم آن چندین بار مورد غارت قرار گرفت. پس از آن با رونق گرفتن شهر شیراز ، استخر تنها یک پادگان نظامی بود تا در دوره آل بویه به کلی ویران گشت.

ادامه درادامه نوشتار

از مراحل آغازین شکوفایی شهر استخر در دوره پیش از ساسانی اطلاعات چندانی در دست نیست.برخی باستان شناسان شهر استخر را منطقه عامه نشین دوره هخامنشی دانسته اند. از دوره پیش از هخامنشی نیز چند سکه از شاهان پاری در استخر پیدا شده است. در دوره اسلامی شهر استخر با توجه به شورش مردم آن چندین بار مورد غارت قرار گرفت. پس از آن با رونق گرفتن شهر شیراز ، استخر تنها یک پادگان نظامی بود تا در دوره آل بویه به کلی ویران گشت.در کاوشهای سال 1930 تعداد1051 سکه در استخر کشف شد که 19 سکه مربوط به دوره پیش از ساسانی، 60 سکه ساسانی و 900 سکه مربوط به دوره اسلامی بودند. مسجد شهر استخر با مصالح هخامنشی هنوز در شهر استخر دیده میشود

 

 

پیش از این فرض میشد که مصالح سنگی مسجد استخر از تخت جمشید که در 7کیلومتری استخر قرار دارد به این محل آورده شده باشد اما تحقیقات اخیر نشان داد که این مصالح مربوط به کاخی هخامنشی در محوطه استخر هستند. پلییانوس از حمله آنتیوخوس سوم به یکی از شهرهای فارس برای غارت معبد آن نام میبرد که به مقاومت مردم این شهر به شکست انجامید. این شهر شاید همان استخر باشد و معبد آن همان معبد آناهیتای معروف دوره ساسانی باشد. 

نمایی از شهر استخر   حفاری علمی دقیقی در این شهر انجام نشده است. در صورت این عمل اطلاعات گران قدری از نحوه زندگی هخامنشیان بدست می آید
نمایی از شهر استخر
حفاری علمی دقیقی در این شهر انجام نشده است. در صورت این عمل اطلاعات گران قدری از نحوه زندگی هخامنشیان بدست می آید

 

نمایی از شهر استخر ستونهای سنگی هخامنشی در کنار دیوار کاه گلی مورد استفاده عشایر
نمایی از شهر استخر
ستونهای سنگی هخامنشی در کنار دیوار کاه گلی مورد استفاده عشایر

منبع: برگرفته از ایران اطلس

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از