شاهان مستقل پارس

در سرزمین پارس شاهان مستقلی حکمرانی میکردند که از زمان سلوکیان تا ابتدای دوره ساسانی خود را پاسداران فرهنگ هخامنشی میدانستند. این شاهان پرترکه نام داشتند . ابتدا چهار شاه از آنان سکه زدند تا اینکه سلوکیان دوباره بر آنها قدرت گرفتند. 

با یک وقفه این شاهان دوباره استقلال یافتند تا در دوره اشکانی به عنوان شاهک نشین مستقلی شناخته شدند. سکه های آنان دارای نوشته های خط آرامی بود که احتمالا در ضرابخانه استخر ضرب میشدند. اردشیر پنجم موسس سلسله ساسانی ار اعقاب این شاهان است.

1

طرح برخی سکه های شاهان مستقل پارس

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از