تصاویر اختصاصی از هفتم آبان (روز کورش بزرگ) س ۲

این سری ، سری دوم است

سری اول : اینجا را بفشارید

غیور مرد کرد به همراه بانو مهربانش
غیور مرد کرد به همراه بانو مهربانش
غیور مرد کرد به همراه بانو مهربانش
غیور مرد کرد به همراه بانو مهربانش
فرزندان ایران
فرزندان ایران
نسل آینده و هویت وکورش بزرگ
نسل آینده و هویت و کورش بزرگ
فرزندان ایران همه برای ایران
فرزندان ایران همه برای ایران
کودک-آینده-ساز-بختیاری-در-کنار-کورش-بزرگ
کودک آینده ساز بختیاری در کنار کورش بزرگ
هرگز-نخواب-پدر-ایران
هرگز نخواب پدر ایران
هرگز-نخواب-پدر-ایران
هرگز نخواب پدر ایران
هرگز-نخواب-کورش-ای-مهر-آریایی
هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی
هرگز-نخواب-کورش-ای-مهر-آریایی
هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی
هرگز-نخواب-کورش-ای-مهر-آریایی
هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی
اقوام-ایرانی-در-کنار-مقبره-کورش-بزرگ
اقوام-ایرانی-در-کنار-مقبره-کورش-بزرگ
اقوام-ایرانی-در-کنار-مقبره-کورش-بزرگ
اقوام-ایرانی-در-کنار-مقبره-کورش-بزرگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از