ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯند ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪهند؟

دکمه بازگشت به بالا