خانه برچسب‌ها یعقوب لیث صفاری

برچسب: یعقوب لیث صفاری

نگاهی به زندگی نامه یعقوب لیث صفاری

«ما به اعتقاد نیکو برخاستیم که سیستان را فراکس ندهیم، اگر خدای تعالی نصرت کند به ولایت سیستان اندر فزاییم آنچه توانیم». یعقوب لیث...

پس یعقوب گفت: چیزی که من درنیابم (عربی) چرا باید گفت؟

در این بخش ماجرای سرودن نخستین شعر فارسی دری از قول  کتاب تاریخ سیستان - به تالیف محمد تقی بهار آمده‌است: «... پس شعرا او ...

خیزش عیاران بر تازیان به فرماندهی یعقوب لیث صفاری

عیاران یعقوب (پسر) لیث یکی از پادشاهان ایران از دودمان صفاری بود . یعقوب بن لیث مردی بود از قریه قرنین در سیستان ....

نامه یعقوب لیث صفاری در بالیدن به نیاکان و ستیز با...

نامه ای که یعقوب لیث صفاری در بالیدن به نیاکان ایرانیش و ستیز با تازیان به دربار خلیفه فرستاد!   ابراهیم بن ممشاد اصفهانی دارای تخلص متوکلی...

محبوب‌ترین ها