کورش کبیر یا (پدر).(سرور).(قانون گزار).(مسیح خداوند)

دکمه بازگشت به بالا