کمبوجیه به سمت شهر تِبِس در جنوب مصر رفت

دکمه بازگشت به بالا