کریم خان در آغاز سرباز سپاه نادرشاه افشار بود

دکمه بازگشت به بالا