پدر ایران زمین

  • ایران باستان

    بررسی مرگ کورش بزرگ

    خشنَه‌اُترَه اَهورَههِ مَزداو   (“ای آدمیان، من کورش فرزند کمبوجیا هستم. پارسیان را نیروی جهانی داده ام، سرور آسیا شده ام. این مشت خاک را که گور من است، از من دریغ ندارید.”)  ( به گفته از آریان، مورخ یونان باستان.) (آیین خاک سپاری کوروش، پدر ایران زمین)   درباره…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا