نوهزادک در نوشتاری پارتی اینگونه می نویسد:

دکمه بازگشت به بالا