نرسی یا نرسه رومیها او را نارسس نامیده‌اند

دکمه بازگشت به بالا