خانه برچسب‌ها قدرت گرفتن شاه اسماعیل یکم در عرصه نظامی و سیاسی

برچسب: قدرت گرفتن شاه اسماعیل یکم در عرصه نظامی و سیاسی

علت وقوع جنگ چالدران

علت وقوع جنگ چالدران قدرت گرفتن شاه اسماعیل یکم در عرصه نظامی و سیاسی با پیوستن صوفیان ترکمنی بود که بیشترشان در نواحی آناتولی...

محبوب‌ترین ها