فرشته(مانی) پرهیزکار را به هوا برد. گفت

دکمه بازگشت به بالا