خانه برچسب‌ها طاهریان

برچسب: طاهریان

طاهر بنیان گذار نخستین دودمان حکومت نیمه مستقل ایرانی (طاهریان) پس...

طاهریان از خراسانیانی هستند که از همان آغاز مسلمانی در دستگاه لشکری و کشوری خراسان صاحب منصب بودند. در نسب نامه ای که برای آنها...

ایران در مسیر استقلال ، پس از حاکمیت اعراب

مقدمه : پس از دو قرن حاکمیت اعراب مسلمان  بر ایران ، شرایط برای تشکیل حکومت های ایرانی در سده های سوم هجری فراهم آمد...

محبوب‌ترین ها