طاق بستان در زبان بومی (کردی) طاق وسان.

دکمه بازگشت به بالا