صلیب برگرفته از علامتِ خورشید در دورۀمیتراییسم

دکمه بازگشت به بالا