(سلامت اندیشه)که نخستین صفت خدا ست

دکمه بازگشت به بالا