خانه برچسب‌ها سامانیان زبان پارسی را زنده كردند

برچسب: سامانیان زبان پارسی را زنده كردند

سامانیان زبان پارسی را زنده کردند

   دوره‌ی سامانیان را می‌توان دوره‌ی پیشرفت زبان وادبیات دری دانست، سامانیان 128 سال برتمام محدوده‌ی افغانستان امروزی، ماورالنهر و بخشی از کشورهای فارس حکمروایی...

محبوب‌ترین ها