زرتشت بزرگ

  • ایران باستان

    زرتشت بزرگ

    « زرتشت » از بزرگترین استوره های تاریخ جهان است. فرزانه ای که از یک سو فرهنگ « ودایی » و « اوستایی » را فراز بخشید و از سوی دیگر ، دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگردوار ، زانو زدند. دامنه ی دیدگاه های او در تاریخ ، فرهیختگانی چون :…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا