زبان فارسی از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد.

دکمه بازگشت به بالا