“ذوالقرنین” در پارسی “شخص صاحب دو شاخ”

دکمه بازگشت به بالا