دیدگاه(وزیر فرهنگ سابق هند) در تفصیر قران به زبان اردو به ستایش ذوالقرنین

دکمه بازگشت به بالا