دیاکو ابتدا توانست 7 طایفه قوم ماد را با هم متحد کند

دکمه بازگشت به بالا