در اروپا واژه دیو Dio همچونان معنی خدای

دکمه بازگشت به بالا