درباریان به قتل رسید. به دست درباریان به قتل رسید.

دکمه بازگشت به بالا