دانلود کتاب(زندگی و خدمات داریوش بزرگ)

  • داریوش بزرگ

    زندگی نامه و خدمات داریوش بزرگ

    داریوش یکم ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎، پسر ویشتاسپ، ملقب به داریوش بزرگ، سومین پادشاه هخامنشی بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک تعدادی از رؤسای هفت خانوادهٔ بزرگ پارسی با کشتن گئومات مغ که به عنوان بردیا فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود، سلطنت را به خاندان هخامنشی بازگرداند.…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا