خلیفه برادرش الموفق را به جنگ با یعقوب فرستاد

دکمه بازگشت به بالا