خشای (شاه) و آرشا (مرد)

  • ایران باستان

    خشایارشا

    خشایارشا خَشایارشا پسر داریوش بزرگ و آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. خشایارشا چهارمین پادشاه هخامنشی بود. نام خشایارشا از دو جزء خشای (شاه) و آرشا (مرد) تشکیل شده و به معنی «شاه مردان» است. معنای دیگر این نام می تواند « کسی که در میان شاهان پهلوان است» باشد. خشایارشا در…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا