خداوند به مسیح خویش یعنی کوروش

دکمه بازگشت به بالا