خانه برچسب‌ها حجاب در ایران کهن

برچسب: حجاب در ایران کهن

حجاب در آیین زرتشت

نخستین مردمی که به سرزمین ایران آمدند، آریایی ها بودند. آنان به دو گروه عمده «مادها» و«پارس ها» تقسیم می شدند. با اتّحاد مادها، دولت «ماد» تشکیل شد.

محبوب‌ترین ها