Tag Archives: جنگ های صفویه و عثمانی

نامه تاریخی شاه طهماسب به سلیمان قانونی

اگر به تاریخ، وقایع و جنگ های عثمانی وصفویه علاقه دارید این نوشتار تحت هیچ شرایطی از دست ندهید که از خواندن خط اول با اشتیاقی بسیار زیاد تا خط آخر خواهید خواند سلطان سلیمان فرمانروای مقتدر عثمانی که نزدیک به ۴۶ سال بر این امپراتوری فرمانروایی کرد وتا دروازه …

Read More »