خانه برچسب‌ها جنگ اسکندر و آریو برزن

برچسب: جنگ اسکندر و آریو برزن

رزم الکساندر و آریو برزن در شهر پارسه

بر اساس کتاب های (آریان از آناباسیس ، کورتیوس و دیودورس) ، الکساندر پس از عبور از رود کوروش (کُر) و رسیدن به پارسه...

محبوب‌ترین ها