تقسیم قلمرو شاهنشاهی به چندین ساتراپ

دکمه بازگشت به بالا