برخی می گویند کوروش همان فریدون است .

دکمه بازگشت به بالا