ایرانیان بواسطه تعالیم عالی از هر نواقصی بری هستند.

دکمه بازگشت به بالا