او پدربزرگ مادری کوروش هخامنشی بود.

دکمه بازگشت به بالا