اولین ملتی که خدمت سربازی را معمول و مدارس مخصوص جهت تعلیم ایجاد کرد

دکمه بازگشت به بالا