اولین ملتی بودند که با زرخریدان و بردگان خود چون فرزند رفتار میکردند.

دکمه بازگشت به بالا