اولین دولتی که ثبت اسم و علائم و صورت و قیافه واردین و بیگانگان را به کشور مقرر داشت

دکمه بازگشت به بالا